• TECHNIK WETERYNARII

  Najważniejsze zadanie i czynność w tym zawodzie to pomaganie lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Technik weterynarz określa prawidłową i nieprawidłową budowę zwierząt, jak również pełni nadzór sanitarno-weterynaryjny nad produkcją, składaniem, transportem i obrotem artykułami pochodzenia zwierzęcego. Ponadto asystuje przy zabiegach weterynaryjnych oraz udziela zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  Do najważniejszych zadań technika architektury krajobrazu należy przygotowywanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, produkcja roślin ozdobnych i materiałów szkółkarskich. Ponadto istotną umiejętnością jest planowanie i projektowanie trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Technik architektury krajobrazu musi umieć posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji działań. Ciekawą formą wykonywanych zadań w tym zawodzie może stać się tworzenie dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz..

 • TECHNIK HODOWCA KONI

  Do najważniejszych zadań w tym zawodzie należy planowanie i organizowanie wszelkich prac dotyczących hodowli koni, a w tym zapewnienie im odpowiedniej ilości i jakości pasz, odpowiednich warunków stajennych, dbanie o właściwą i systematyczną pielęgnację. Należy posiadać umiejętności poprawnej jazdy konnej. To atutów tego zawodu należy również umiejętność organizowania imprez hipicznych i przeglądów hodowlanych.

 • TECHNIK ROLNIK

  Do najważniejszych czynności w zawodzie technik rolnik należy wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, jak również prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich. Do specyfiki tego zawodu należy również umiejętność właściwej eksploatacji maszyn i sprzętu rolniczego. Należy również pamiętać o wiedzy ekonomicznej, która jest niezbędna do prowadzenia uproszczonej rachunkowości i obliczania opłacalności produkcji.

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

  Do najważniejszych umiejętności technika żywienia należy przygotowywanie potraw i napojów, czyli posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne w pracy kucharza. Ponadto w zawodzie tym można organizować, nadzorować i kierować pracą w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego. Technik żywienia obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, opracowuje jadłospisy oraz zestawy potraw, nadzoruje przestrzeganie wymogów sanitarnych oraz BHP w placówkach gastronomicznych, prowadzi kalkulację cen sprzedaży oraz dokumentację rozliczeniową i techniczną.

ZASADY KONKURSU "NAJLEPSZY FILM"
Drodzy Gimnazjaliści!
Jak zauważyliście, nieustannie staramy się relacjonować  multimedialnie wiele wydarzeń z życia trzcianeckiej szkoły. W ten sposób powstało wiele filmów, które warto obejrzeć. Dlatego wraz z Samorządem Uczniowskim pragniemy stworzyć TOP LISTĘ najlepszych filmów o naszej szkole. W zakładce PRZEGLĄD FILMÓW można obejrzeć 14 filmów zakwalifikowanych do tego konkursu, a w FORMULARZU GŁOSOWANIA oddać głos na wybrany przez siebie film. Zapewniamy atrakcyjną nagrodę wylosowaną wśród głosujących gimnazjalistów. Szczegół konkursu i jego regulamin podajemy poniżej.
 
 
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs "NAJLEPSZY FILM" jest organizowany przez Zespół Szkół RCKU w Trzciance. Celem konkursu jest stworzenie TOP LISTY najlepszych filmów opublikowanych przez naszą szkołę.
2. Głosować na TOP LISTĘ mogą wyłącznie uczniowie gimnazjów. Oddanie głosu poprzez odpowiedni elektroniczny formularz (FORMULARZ GŁOSOWANIA) upoważnia osobę do wzięcia udziału w losowaniu NAGRODY GŁÓWNEJ, czyli markowego POWER BANK-u. Losowanie wśród osób, które zagłosowały odbędzie się 25 kwietnia 2017r. w czasie trwania DRZWI OTWARTYCH o godz. 17.00.
3. Odebranie NAGRODY GŁÓWNEJ następuje osobiście (po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość) bezpośrednio po losowaniu. Nagroda nie będzie wydawana osobie pośredniczącej lub w zastępstwie. W sytuacji nie stawienia się osoby po odbiór NAGRODY GŁÓWNEJ następuje ponowne losowanie.
4. Organizator dopuszcza możliwość rezygnacji z losowania NAGRODY GŁÓWNEJ w sytuacji niskiej frekwencji w głosowaniu. Minimalna liczba oddających głos została przez Organizatora ustalona na 20 osób. Dlatego zachęcamy jak największą liczbę gimnazjalistów do wzięcia udziału w głosowaniu.